Masdan mo’ng nagawa mo

Sa ating paraiso
Lupa at kabukiran
At simoy ng hanging amihan

Kagandaha’y nababawasan

Pagmasdan mo’ng ginagawa mo

Sa ating paraiso
Gumising ka kaibigan
Tulungan mo’ng iligtas sangkatauhan

Pagandahin mo iyong paraiso

Unti-unting mawawala
Alay ng Diyos na gintong likha
Kung ‘di mo tigilan ang magpakasasa
Isdang yaman ng dagat ay masasalanta (ah ah ah)
Ngiti ng araw ay pinipigilan

Dilim ang umiiral
Hayup at puno’y nangamamatay


Pagmasdan mo’ng ginagawa mo

Sa ating paraiso
Gumising ka kaibigan
Tulungan mo’ng iligtas sangkatauhan

Pagandahin mo iyong paraiso


(Chant)

Gumising ka tulungan tayo tayo’y magkaisa (repeats)

Tayo’y magkaisa sa puso at diwa

Malayang ibong lumilipad
Naghahanap na ng sariwang pugad
Kung ‘di ka kikilos ngayon na kaibigan
Kabataang pagasa’y walang kinabukasan (ah ah ah)

Daloy ng tubig ‘di na sariwa
Kalikasa’y nagwawala
Tayo’y magkaisa sa puso at diwa


Pagmasdan mo’ng ginagawa mo

Sa ating paraiso
Gumising ka kaibigan
Tulungan mo’ng iligtas sangkatauhan

Pagandahin mo iyong paraiso


Gumising ka kaibigan
Tulungan mong iligtas sangkatauhan

Pagandahin mo iyong paraiso

Pagandahin mo iyong paraiso

Pagandahin mo Ating Paraiso

Ating Paraiso
Lyrics by Elsa Ballesteros  | Music by Marc Ballesteros
© Jan. 1, 1995